Oferta

Wynajem rozrzutnika obornika Strautmann MS 1401 – już od 1 doby.

Warunki wynajmu:

W momencie odbioru maszyny klient podpisuje umowę wynajmu, określającą model maszyny, czas wynajmu oraz stawkę dobową.

Umowa na wynajem rozrzutnika do obornika określa także warunki użytkowania maszyny.

Maszyna wydawana klientowi jest całkowicie sprawna technicznie. Najemca obliguję się do dbania o maszynę w okresie zapisanym w umowie.

W momencie zwrotu maszyny, po wykonanej pracy, najemca bezwzględnie musi umyć rozrzutnik oraz dostarczyć maszynę w niezmienionym stanie technicznym.

Za wszystkie usterki lub awarie powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania rozrzutnika odpowiada najemca.

W momencie wystąpienia ew. awarii zapewniamy pełny serwis maszyny u klienta z reakcją nie dłuższą niż 48 godzin